ÖDEME: Kurs ücreti

1. KADEME İÇİN 4000 TL
2. KADEME İÇİN 4500TL (Denklik 500 TL)
3. KADEME İÇİN 4500TL  (Denklik 500 TL)

KURS BAŞVURUSU YAPMAYAN VE REFERANS KODU ULAŞMAYAN KURSİYERLERİMİZ LÜTFEN ÖDEME YAPMAYINIZ.
KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır. Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç ÖN KAYIT tarihleri içinde mesai bitimine kadar tamamlamalıdır. Başvuru yapmış olmak, ‘’Kursa Kabul’ ’anlamına gelmemektedir. Başvuru sıralamasına göre sadece kontenjana giren adaylara ‘’Referans Numarası, maili gönderilecektir. Kursa katılmaya hak kazananlar Whatsapp uygulaması üzerinden kurs başlamadan bir gün önce mesai bitimine kadar kurulacak gruba eklenerek İlgili Kurs İlanı İçeriği duyurulacaktır. Kayıt esnasında iletişim bilgilerinin doğru yazılması gerekmektedir.

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.


e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

Başvuru sonrası Referans Kodu MAİL geldikten sonra, para yatırma işlemi TEB  Şubelerinden, TEB Mobil  yada Web Sayfamızda Bulunan Kredi Kartı İle  Belirtilen Tarihler Arasında  Kurs Ödemelerinizi Yapabilirsiniz.


Kredi Kartı İçin Verilen İyzico Link i veya PTT Link i kullanarak yapılmalıdır. Kredi Kartı İle Yapılan Ödemelerde Aracı Firma Kullanıldığından E-devlet Sistemi ile Entegre Olmadığı İçin Spor Bilgi Sisteminde Ödenmedi Gözükmektedir. 24 Saat İçerisinde Spor Bilgi Sistemi Başvuru Ekranında ‘ASİL ONAY VAR’ yazacaktır.

Şubeden yapılan ödemelerde, “Fatura Ekranından-GSB Federasyon Ödemesi” olduğu belirtilerek, sadece TC Kimlik numarasıyla ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.


Mobil Bankacılığından ise, Ödemeler > Fatura > Faturalar> Hizmet Tipi- Diğer > Kurum Tipi – Gsb Federasyon > T.C. Kimlik Numarası girilerek yapılacaktır.v -) NOT: Bedensel engelliler ancak olumlu doktor raporu ile başvurabileceklerdir.

UYGULAMA EĞİTİM KURSUNDAN BAŞARILI OLAN KURSİYERLERİMİZ ANTRENÖR BELGELERİNİ e-Devlet- Spor Bilgi Sistemi- Spor Elemanı- Başvurularım Ekranının Sağ Tarafında Bulunan  Yıldız Simgesi ile Antrenör Belgelerine Ulaşabileceklerdir.