Detay İçin Tıklayınız....

KURS GÜNÜ GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-) Kurs bilgilendirme ve onay metni (Tıklayınız….)

2-)Muvafakatname (Tıklayınız….)

3-)Sağlık beyanı (Tıklayınız….)

***Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizin belgeleri notlar sisteme girildikten sonra Spor Bilgi Sistemi üzerinde e-imzalı olarak oluşturulabilecektir. Tarafınıza Fiziki belge gönderilmeyecektir.

Kurs ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdadır.

KURSUN ADI : YOGA 1. KADEME YARDIMCI EĞİTMENLİK KURSU
İLİ : İSTANBUL
YAPILACAĞI YER : İleri tarihte açıklanacaktır.
KURSUN TARİHİ : 16-21 MAYIS  2022
SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ : 28 NİSAN 2022
Saat : 17.00

YARDIMCI EĞİTMEN EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK KOŞULLAR

* Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
* En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
* Görevini yapmaya mâni fiziki engeli bulunmamak,
* Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
* En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak, 
* 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. 

KURS ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİLERİ


ÜCRET: 1.250,00 Türk Lirası
BANKA: Türk Ekonomi (TEB) Bankası
HESAP ADI:  TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU
Not 2: Kursa katılacak adaylar, E-Devlet kaydından sonra Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı ile Teb Bankası gişe veya Teb Bank Mobil Uygulaması üzerinden (Fatura Ödeme Ekranı-GSB ve Federasyon Ödemeleri Hesabı) kurs ücretini (1.250,00 Türk Lirası) yatıracaklardır.

KURSA BAŞVURU HAKKI

14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince; bu kursa üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokul mezun olan ve Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkalığı tarafından Anadolu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Temel Eğitim” Kursundan başarılı olanlar katılabileceklerdir.      

Not3: Kayıt yapan adaylar, kurs ücretini en geç 28.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar yatırmalıdırlar.  

●        Tüm hakların Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından saklı kalması koşuluyla, oluşabilecek aksi durumlar halinde ders programında (eğitmen, ders günleri ve saati) katılımcılara sonradan bilgi vermek koşuluyla değişiklik/değişiklikler yapılabilecektir.

Kurs başvuruları E-devlet üzerinden Dinamik Spor Bilgi Sisteminden yapılacaktır.
https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi