Gaziantep’te 03-08 Ocak 2022 tarihleri arasında Yoga 1. Kademe Yardımcı Eğitmenlik Kursu düzenlenecektir.

KURS GÜNÜ GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-) Kurs bilgilendirme ve onay metni (Tıklayınız….)

2-)Muvafakatname (Tıklayınız….)

3-)Sağlık beyanı (Tıklayınız….)

***Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizin belgeleri notlar sisteme girildikten sonra Spor Bilgi Sistemi üzerinde e-imzalı olarak oluşturulabilecektir. Tarafınıza Fiziki belge gönderilmeyecektir.

KURSUN TARİHİ: 03-08 Ocak 2022

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ: 29 Aralık 2021

ÜCRET: 1.250,00 Türk Lirası

BANKA: Türk Ekonomi (TEB) Bankası

HESAP ADI:  TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU

Kursa katılacak adaylar, E-Devlet kaydından sonra Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı ile Teb Bankası gişe veya Teb Bank Mobil Uygulaması üzerinden (Fatura Ödeme Ekranı-GSB ve Federasyon Ödemeleri Hesabı) kurs ücretini (1250Türk Lirası) yatıracaklardır.

Not: Kayıt yapan adaylar, kurs ücretini en geç 29.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar yatırmalıdırlar.

YARDIMCI EĞİTMEN EĞİTİMİ KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK KOŞULLAR

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
- En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Görevini yapmaya mâni fiziki engeli bulunmamak,
- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
- En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak, 
- 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.