30 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında Mersin’de ve İzmir’de  1. Kademe YOGA antrenörlük kursu açılacaktır. Kurs Ücreti: 1250 TLdir.

Başvuru Koşulları:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Görevini yapmaya mâni fiziki engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak,
13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile 3289 sayılı Kanun kapsamında kurulan spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
Mersin’de 30 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında Yoga 1. Kademe Yardımcı Eğitmenlik Kursu düzenlenecektir.

Detay İçin TIKLAYINIZ….
KURS GÜNÜ GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-) Kurs bilgilendirme ve onay metni (BURAYA….)

2-)Muvafakatname (BURAYA….)


3-)Sağlık beyanı (BURAYA….)

İzmir’de 30 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında Yoga 1. Kademe Yardımcı Eğitmenlik Kursu düzenlenecektir. 

Detay İçin TIKLAYINIZ….
KURS GÜNÜ GETİRİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1-) Kurs bilgilendirme ve onay metni (BURAYA….)

2-)Muvafakatname (BURAYA….)

3-)Sağlık beyanı (BURAYA…)