İstanbul antrenör kurs tarihi 20-24 Mayıs için tıklayınız...

Mersin antrenör kurs tarihi 20-24 Mayıs için tıklayınız...

YOGA 1. Kademe için: 6.000 Türk LirasıEn az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edenim iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak,
En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak,
Antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde bir defada altı aydan daha fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza alanlar,
Üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti cezası alanlar hiçbir şekilde,
Adayların başvurdukları kademede eğitmen eğitimi programı uygulama eğitimine katılabilmeleri için ilgili kademedeki geçerli temel eğitim sınav sonuç belgelerine sahip olması gerekir.
KURSA BAŞVURU HAKKI

14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince; bu kursa üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokul mezun olan ve Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkalığı tarafından Anadolu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Temel Eğitim” Kursundan başarılı olanlar katılabileceklerdir.

Tüm hakların Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından saklı kalması koşuluyla, oluşabilecek aksi durumlar halinde ders programında (eğitmen, ders günleri ve saati) katılımcılara sonradan bilgi vermek koşuluyla değişiklik/değişiklikler yapılabilecektir.

KURSA BAŞVURU SÜRECİ

Kurs başvurularınızı bilgisayar ortamında yapınız. Telefon ve tablet üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilememektedir.
Kurs başvuruları E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi yapılacaktır,
E-devlet başvurusu sonrası federasyon yetkilileri tarafından kurs başvurusu değerlendirilecektir,
Değerlendirme sonucu kursa katılım koşullarına uygun adayların mail adreslerine referans numarası federasyon yetkilisi tarafından gönderilecektir,
Referans numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı ile Teb Bankası gişe veya Teb Bank Mobil Uygulaması üzerinden (Fatura Ödeme Ekranı-GSB ve Federasyon Ödemeleri
Hesabı) kurs ücretini (3.000,00 Türk Lirası) yatıracaklardır.