Önceden belirlenmiş sonuçun öğrenciler tarafından bulunması istenilen bir stil – yöntemdir. Stilin hazırlık evresinde öğretmen, uygulama evresinde öğretmen-öğrenci, değerlendirme evresinde öğretmen-öğrencinin aktif olduğu etkili yöntemlerdendir.

Öğretmen hazırlık evresinde tüm kararları vererek öğrenciyi yönlendireceği soruları hazırlar. Uygulama evresinde öğrenci yöneltilen sorular gereği cevapları ve cevapların ortak sonucunu keşfetmeye çabalar. Keşfetme sürecinde öğrenci ve öğretmen cevapların doğruluğunu değerlendirir.

Öğretmenin Yapması Gerekenler
Hiçbir zaman yanıtı söylemeyin
Her zaman öğrencinin yanıtını bekleyin ( yanıt yanlış ise ‘’biraz daha düşünmek ister misin’’ veya ‘’Yanıtını kontrol ettin mi?’’ soruları öğrenciyi güdüler)
Sık sık dönüt sunun
Bir kabul etme ve sabır ortamı yaratın


Yönlendirilmiş Buluş Olumlu Yönleri:
Zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiler, öğrenilen bilgilerin tam olarak kavranmasını sağlar.
Hataların oluşum aşamasında düzeltilmesine imkan verir.
Öğretmenin, öğrencileri daha iyi tanıması ve sağlıklı değerlendirme yapabilmesini sağlar.
Hareket yollarını kendisi bulduğu için daha istekli çalışmalar yapar.


Yönlendirilmiş Buluş Sınırlılıkları:
Kalabalık sınıflarda her zaman istenilen sonuca ulaşılamayabilir.
Her soruya yanıt almak için beklemek zaman kaybını neden olur.
Her konu ve her düzeydeki öğrenciler için uygun çözüm yolları üretilemeyebilir.