Kurs Ücretleri:

1. Kademe Özel Sporcular Yüzme Antrenörlük Kursu: 700 TL
2. Kademe Yüzme Antrenörlük Kursu ÜCreti: 2800 TL Denklik 300TL
3. Kademe Yüzme Antrenörlük Kursu Ücreti: 3.500,00 TL Denklik 350 TL
2. Kademe Başvuru Şartları:

E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 2. Kademe yüzme denklik başvurusu SEDB tarafından onaylananlar, Veya
2. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecektir. (1. Kademe Antrenörlük Belgesi üzerinden 1 yıl geçmiş olması
3. Kademe Başvuru Şartları:

E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemi üzerinden 3. Kademe yüzme denklik başvurusu SEDB tarafından onaylananlar
3. Kademe Temel Eğitim Sınavını başarıyla tamamlayanlar katılabilecektir. (2. Kademe Antrenörlük Belgesi üzerinden 2 yıl geçmiş olması ve 2. Kademe antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az 2 seminer belgesi gerekmektedir.).
Özel Sporcular Yüzme Antrenörlük Kursu Başvuru Şartları: 

DİKKAT!!! 1. Kademe Temel Eğitim Bitirme Belgesi veya BESYO mezunu olanlar ve 100 metre Karışık(4X25 Serbest-Kurbağa-Sırtüstü-Kelebek) yüzmeyi bilenler bu kursa katılabilir.

En az lise ve dengi okul mezunu olmak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
Kurs katılım ücretleri – E devlet sistemine kayıtlar yapıldıktan ve belgeler eksiksiz yüklendikten sonra yatırılacaktır.
Kursa katılım ücreti 700 TL.