Başvuru Kayıt Tarihi: 19-23 Ağustos 2019 
Özel Yetenek Sınav Tarihi: 24-26 Ağustos 2019 
Sonuçların İlan Edilmesi: 29 Ağustos 2019 
Asil Adayların Kayıt Tarihi: 11-13 Eylül 2019
Yedek Adayların Kayıt Tarihi: 16-18 Eylül 2019 

GENEL HÜKÜMLER
1) Özel Yetenek Sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2019-YKS sonucu ile başvuru yapmak zorundadır.
2) Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü başvuruları için, liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun olan adayların ve millî sporcuların Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) en az 180,000 puan alması, liselerin diğer alan/kol bölümlerinden mezun olan adayların ise TYT’den en az 200,000 puan alması gerekmektedir.
3) Antrenörlük Eğitimi Bölümü başvuruları için adayların, TYT’den en az 150,000 puan alması gerekmektedir.
4) Engelli adaylardan [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engeli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (kılavuzda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek Özel Yetenek Sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız...