Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi besyo 2019 özel yetenek sınav kılavuzunu açıkladı. 

Adaylar; 5-18 Ağustos 2019 tarihleri arası Besyobasvuru.gop.edu.tr web sayfası üzerinden online ön kayıt yapacaklardır. (Online ön kayıt yapmayan adaylar daha sonra sınav başvurusu yapamazlar).


(1) Genel Şartlar: 
a) T.C. vatandaşı olmak 
b) Başvuru tarihinde bir ortaöğretim kurumundan mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgesini beyan edemeyen aday kayıt hakkını kaybeder). 
c) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerinden Beden Eğitimi Öğretmeliği bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği proğramına 2019-TYT puanının en az 180 veya 2018 TYT dönüştürülmüş puanının( 2019-TYT Nihai sınav puanı) en az 180 olması gerekir. Antrenörlük Eğitimi bölümü Anrenörlük Eğitimi Proğramı( I ve II. öğretim) başvuruda bulunabilmek 2019-TYT puanının en az 150 veya 2018 TYT dönüştürülmüş puanının( 2019-TYT Nihai sınav puanı) en az 150 olması gerekir 
d) Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) 2018 TYT puanı en az 100 , 2019 TYT en az 100 veya 2018 TYT dönüştürülmüş puanının( 2019-TYT Nihai sınav puanı) en az 100 ve üzerinde olanlar, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. 

Kılavuzu indirmek için tıklayınız...