Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar 10-31 Aralık 2018'de yapılacak.

Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Açıklanan takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı.

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

2019 YILI ÖĞRETMEN ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME TAKVİMİ

ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELER:

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri.
I. Aşama
Başvurular : 02 Ocak 2019 - 07 Ocak 2019
II. Aşama
Tercihler : 10 Ocak 2019 - 16 Ocak 2019
Atamalar : 18 Ocak 2019

İlişik kesme işlemleri 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

20.000 Sözleşmeli öğretmenin; sözlü sınav merkezlerinin ilanı, sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması, sözlü sınavların yapılması, sonuçların ilanı ve itiraz süreci, tercihlerin alınması, atama işlemleri.
Ön Başvuru Alınması, Sözlü Sınav Merkezlerinin İlanı, Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması : 19 Kasım 2018 - 23 Kasım 2018

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları

Sınav Merkezlerinin İlanı : 03 Aralık 2018

Sözlü Sınavların Yapılması : 10 Aralık 2018 - 31 Aralık 2018

Sonuçların İlanı : 15 Ocak 2019

İtiraz ve Sonuçlanması : 16 Ocak 2019 - 18 Ocak 2019

Tercihlerin Alınması : 28 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019

Atamalar : 7 Şubat 2019 

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri.

Başvurular : 21 Mayıs 2019 - 24 Mayıs 2019

Atamalar : 29 Mayıs 2019

İlişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecektir.


Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri.
Başvurular : 10 Haziran 2019 - 14 Haziran 2019

Atamalar : 18 Haziran 2019

İlişik kesme işlemleri 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabilecektir.


Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri.
I. Aşama

Başvurular : 05 Ağustos 2019 - 09 Ağustos 2019

II. Aşama

Tercihler : 22 Ağustos 2019 - 27 Ağustos 2019

Atamalar : 29 Ağustos 2019

İlişik kesme işlemleri 02 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecektir.