kerembalyemez @ gmail.com

Son günlerde "spor kültürü” kelimesini çok sık duyar olduk. Hâl­buki biz bu kelimeleri sürekli söylüyoruz. Dergimizin amaçlarından biri olan “spor kültürü” kelimelerinin dillere düşmesi çok hoşu ma gidiyor. Spor kültürünün konuşulması bile bir şeyle rin değiştiğinin işaretidir. Demek ki bir şeyleri değiştirmeye başlamışız. Ülkemizde ciddi bir değişim olacağı sıra önce dillere düşüyor, sonra bir bak­mışsın değişim gerçekleşmiş. Bu varsayımdan yola çıkarak spor kültürünün de yaygınlaşması yakındır diyorum. Spor kültürünün yaygınlaşm ası için somut adımların atılması gerektiğini düşünüyo­rum . Ülkemizde spor kültürü için öncelikle tesislerin artması ge­reklidir. Ülkemizde son yıllarda tesis sorunun gözle görünür bir şe­kilde azaldığını görüyoruz ama unutulan bir yer haricinde. Neresi mi? Spor kültürünün yaygınlaşmasının temeli olacak okullar.
Okullar deyince aklıma üniversite yıllarım geldi. Bizden önceki mezunlar anlatmıştı. Yüzme havuzunun olmadığı üniversitemizde yüzme dersini seçmeli olarak aldıklarını ve sıraların üzerinde yüze­rek geçirdiklerini anlatmışlardı. Güler gibi oldunuz değil mi? Sonra da cık cık dediniz. Güler misin ağlar mısın? Evet önceden halimiz böyleydi. Şimdiler de ise eskiye göre çok daha iyiyiz. Üniversitele­rin çoğu neredeyse çağ atladı. Yüzme havuzları, fitnes salonları, spor salonları, bisiklet yolları... aklınıza ne geldiyse yapıldı. Ne gü­zel olması gerekende bu değil mi? Bir de MEB’e bakalım. MEB'de ise durumlar hep aynı. Mehter marşı gibi "iki ileri bir geri! ” Okul açı­yoruz ama spor salonu yapmıyoruz! Hiç devlet okulunda yüzme ha­vuzu olduğunu duydunuz mu? Neden olmasın! Okullarda bunlar ol­mayınca maalesef spor kültürü de yerleşmiyor. Siz hiç duydunuz mu potasız basketbol oynandığını ya da fılesiz voleybol maçı yapıl­dığını! Devlet okullarında oynanır işte. Eğitime o kadar para harca­dıkki (Akıllı tahta, tablet, kitap, okul sütü, üzümü vb.) spora para har­camaya sıra gelmedi. Artık ok ullarda spora da para harcayalım.

Okullara spor salonu yapılsın, havuz yapılsın, bocce sahaları yapıl­sın, masa tenisi alınsın, spor ödeneği olsun... Olsun kardeşim bizler en iyisine, en güzeline layığız. Eğitim de bir kişiyi bile kaybetme­ye tahammül yoktur! Haydi gelin somut adımlar atalım, ülkemizde­ki çoğu kişinin hayatını değiştirelim. Sporu kültür haline dönüştüre­lim. Yeterki isteyelim, biz istersek her şey olur!

Yazıma son verirken şunu belirtmek istiyorum. Dergimiz sizlerin desteğiyle her geçen gün büyüyor. Dikkat ettiyseniz dergimizde hiç reklam yok. Reklam arama gibi bir derdimiz de yok çok şükür.

Çünkü amacımız, beden eğitimi ve spor camiasının basındaki sesi olmak, alanımızla ilgili kaynak üretmek ve ülkemizde spor kültürü­nü yaygınlaştırmaktır Bu amacımızı gerçekleştirmek için sizlerden isteğimiz dergimizi herkese duyuralım. Eşimize, dostumuza, arka­daşlarımıza ve zümrelerimize tavsiye edelim. Elele verip amacımı­zı gerçekleştirelim. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz.