07-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 1. Kademe Pilates Antrenör Kursu İstanbul ‘da açılacaktır. İstanbul ilinde açılacak olan 1. Kademe pilates antrenör yetiştirme kursu için detayları haberimizden öğrenebilirsiniz:

Kursun Adı: 1. Kademe Yardımcı Pilates Antrenör Yetiştirme Kursu

Kurs Tarihi: 07-17 Mayıs 2019

Kursun Açılacağı İl: İstanbul

Kurs Yeri: Atilla Örsel Cimnastik Salonu Karlıktepe Mah. Su Deposu Sokak No: 18 Kartal / İstanbul

Kurs Ücreti: 2250 (İki Bin İki Yüz Elli) TL

Kurs Başvuru Şekli: E-Devlet Kapısı üzerinden kurs başvuruları yapılacaktır. İstenen belgeler internet ortamında sisteme yüklenecektir.

1. Kademe Pilates Antrenör Kursu Kayıt ve Kabul İşlemleri
Adaylar ön kayıt işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapacaklardır.
Telafiye girecek adaylar Türkiye Cimnastik Federasyonuna ait resmi internet sayfasına yanda ki adresten girebilir. Adaylar www.tcf.gov.tr adresinde Kurumsal linkinin altından bulunan Iban numarasına ücreti yatırıp, pilates@tcf.gov.tr internet adresine dekont ve dilekçeyi mail atmaları gerekmektedir.
Adaylar Pilates Antrenör Kursu ücretlerini en geç 24 Nisan 2019 mesai saati bitimine kadar yatırmalıdır.
Kursa başvuru yapmak veya kurs ücretini ödemiş olmak kursa kabul için yeterli değildir. Kursa kabul edilmeyen adayların ücretleri geri iade edilecektir.
1. Kademe Pilates Antrenör Yetiştirme Kursu ‘na kabul edilen adayların isimleri federasyon internet sayfasında ilan edilecektir.
1. Kademe Pilates Antrenör Yetiştirme Kursu ‘nda Temel Derslerden Muaf Olmak İçin;
Adaylar Antrenör Yetiştirme Kursu temel derslerinden muaf olmak için aşağıda belirtilen şartları taşımalı ve dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Adaylar muaf olma sebeplerini belgeleri ile ibraz etmelidir.Son dört (4) yıl içerisinde herhangi bir spor branşından en az 1. kademe antrenörlük kursuna katılmış ve kursta başarılı olmak.
Üniversitelerin, beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokul, fakülte veya bölümlerinden mezun olmak.
Üniversitelerin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olmak.


Pilates Antrenörlük Kursu ‘nda Adaylarda İstenen Şartlar
Pilates Antrenörlük Kursu ‘na katılacak adayların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları istenmektedir (Milli sporcularda tahsil şartı aranmamaktadır)
Antrenörlük görevini devamlı yapmasını engelleyecek bedensel veya akıl sağlığı bozukluğunun olmaması
Antrenör Yetiştirme Yönetmeliğinde yer alan TCK cezayönetmeliğinde belirtilen cezalardan hüküm alamamış olmak
19 yaşından gün almak
07.01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü amatör spor dalları ceza yönetmeliğine ve federasyon disiplin talimatına göre son 3 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.


İstenen Belgeler
2 adet vesikalık fotoğraf
Sağlık Raporu
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Son altı ay içerisinde alınmış Savcılık İyi Hal yazısı (e-devlet kanalıyla alabilirsiniz
Mezuniyet belgesi veya üniversite öğrencileri için öğrenci belgesi
Herhangi bir spor branşında cezası olmadığına dair belge
Temel derslerden muaf olacak adaylar için muafiyet sebebi dilekçesi ve belgeleri
Kurs ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu